Dự án đã triển khai

Hệ thống hội nghị trực tuyến Tổng cục Thuế

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Hệ thống hội nghị trực tuyến
     CHỦ ĐẦU TƯ:
Tổng cục Thuế.

MÔ TẢ DỰ ÁN:

•   Triển khai hội nghị trực tuyến toàn ngành thuế bao gồm 63 tỉnh thành và 418 huyện trên cả nước.
    Năm triển khai: 2020.

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống hội nghị trực tuyến.

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top