Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ và trung tâm dữ liệu Cục Viễn Thông

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt hạ tầng trung tâm dữ liệu, hệ thống an ninh và BMS cho dự mở rộng Cục Viễn Thông..
CHỦ ĐẦU TƯ:
Cục viễn thông.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dự án bao gồm: khối nhà cao 28 tầng nổi và 04 tầng hầm. Diện tích sàn tầng nổi 37.400 m2. Diện tích sàn tầng hầm 11.370 m2. Thi công hệ thống hạ tầng cáp mạng-thoại, cáp cấp nguồn cho trung tâm dữ liệu và chiller. Cung cấp tủ điện cho trung tâm dữ liệu.  
Năm triển khai: 2017-2018.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống tủ điện trung tâm dữ liệu.
- Hạ tầng hệ thống mạng-thoại.
- Hạ tầng hệ thống camera (CCTV)
- Hạ tầng hệ thống access control.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top