Dự án

Trường Đại học tài chính Marketing

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:

Trường Đại học tài chính Marketing

Mô tả dự án:
Diện tích 20600m2, báo gồm các phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm và ký túc xá.

Địa điểm triển khai dự án:  Số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Năm triển khai: 2014-2015.
Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống Lan-Tel
- hệ thống âm thanh thông báo.

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product