Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Kho bạc nhà nước Quảng Ninh

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh
 

 CHỦ ĐẦU TƯ:
Kho Bạc Nhà Nước - Thừa Thiên Huế.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho toà nhà làm việc Kho Bạc Nhà Nước tại Quảng Ninh. 
Năm thực hiện : 2011-2012

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống mạng Lan
- Hệ thống tổng đài điện thoại
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top