Dự án

Kho bạc nhà nước Quảng Ninh

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:

Kho Bạc Nhà Nước 

Mô tả dự án:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho toà nhà làm việc Kho Bạc Nhà Nước tại Quảng Ninh. 

Địa điểm triển khai dự án: đường 5 Tháng 4, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Năm thực hiện : 2011-2012.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống mạng Lan
- Hệ thống tổng đài điện thoại

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product