Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Kho bạc nhà nước Lạng Sơn

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ tại Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn
  CHỦ ĐẦU TƯ:
Kho Bạc Nhà Nước - Lạng Sơn.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho toà nhà làm việc Kho Bạc Nhà Nước tại Lạng Sơn
Năm thực hiện: 2012-2013

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống mạng Lan
- Hệ thống tổng đài
- Hệ thống âm thanh thông báo
- Hệ thống truyền hình cáp.
- Hệ thống camera (CCTV).
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top