Dự án

Kho bạc nhà nước Lạng Sơn

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Kho Bạc Nhà Nước - Lạng Sơn.

Mô tả dự án:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho toà nhà làm việc Kho Bạc Nhà Nước tại Lạng Sơn.

Địa điểm triển khai dự án: 37 Nguyễn Thái Học, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn.
Năm thực hiện: 2012-2013

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống mạng Lan
- Hệ thống tổng đài
- Hệ thống âm thanh thông báo
- Hệ thống truyền hình cáp.
- Hệ thống camera (CCTV).

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product