Dự án

Kho bạc nhà nước Huế

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Kho Bạc Nhà Nước - Thừa Thiên Huế.

Mô tả dự án:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho toà nhà làm việc Kho Bạc Nhà Nước tại Thừa Thiên Huế. Đây là một một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử và vật lý. Hệ thống an ninh tích hợp được triển khai mang lại hiệu quả cao cho công tác an ninh và quản lý của tòa nhà.

Địa điểm triển khai dự án: 68 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế

Năm thực hiện: 2013.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
- Hệ thống báo động chống đột nhập (Intrution)
- Hệ thống quản lý bãi đỗ xe (carparking)

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product