Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ thuốc dự án xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Kan.
CHỦ ĐẦU TƯ:
CKho bạc Nhà nước Bắc Kạn

MÔ TẢ DỰ ÁN:

•    Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ Kho bạc Nhà nước Bắc Kan.. 
•    Năm triển khai: 2016-2017.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống mạng nội bộ.
- Hệ thống tổng đài điện thoại.
- Hệ thống âm thanh thông báo.
- Hệ thống báo động
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top