Dự án

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.
 
Mô tả dự án:
Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ Kho bạc Nhà nước Bắc Kan.. 

Địa chỉ: đường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, TP. Bắc Kạn.
Năm triển khai: 2016-2017.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống mạng nội bộ.
- Hệ thống tổng đài điện thoại.
- Hệ thống âm thanh thông báo.
- Hệ thống báo động

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product