Dự án

Kho bạc nhà nước Hà Nội

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Vụ tài vụ quản trị - Kho Bạc Nhà Nước.

Mô tả dự án:
Dự án cung cấp hệ thống điện nhẹ cho toà nhà Kho bạc Hà Nội. Đây là một một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử và vật lý. Hệ thống an ninh tích hợp, thông tin liên lạc và quản trị tòa nhà được triển khai mang lại hiệu quả cao cho công tác an ninh và quản lý của tòa nhà.

Địa điểm triển khai dự án: số 18 Giải Phóng, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội.
Năm triển khai: 2017-2018.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
- Hệ thống âm thanh thông báo
- Hệ thống mạng Lan-Tel
- Hệ thống phòng BMS
- Hệ thống carpark

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product