Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Kho bạc Đà Nẵng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Thi công và cung cấp  lắp đặt hệ thống điện nhẹ Trụ sở Kho bạc Đà Nẵng
 CHỦ ĐẦU TƯ:
Kho bạc Nhà nước.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dự án bao gồm: Nhà làm việc mới 9 tầng. Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ., . 
Năm triển khai: 2019-2020.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống âm thanh thông báo
- Hệ thống mạng nội bộ - tổng đài điện thoại.
- Hệ thống sàn nâng phòng máy chủ.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top