Dự án

Kho bạc nhà nước Đà Nẵng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Kho bạc Nhà nước.

Mô tả dự án
Nhà làm việc mới 9 tầng, Tổng diện tích đất 3.255 m2. 
Địa điểm triển khai dự án:  số  236 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.
Năm triển khai: 2019-2020.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống âm thanh thông báo
- Hệ thống mạng nội bộ - tổng đài điện thoại.
- Hệ thống sàn nâng phòng máy chủ.

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product