Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Học Viện Quốc Phòng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp hệ thống điện nhẹ (ELV) tại dự án nhà ở học viên và làm việc giáo viên (N12) - Học viện Quốc Phòng.
  CHỦ ĐẦU TƯ:
Tổng công ty 319.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho Học viện Quốc Phòng. Thi công và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống camera quan sát và âm thanh thông báo.
Năm triền khai: 2015-2017
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống mạng điện thoại
- Hệ thống mạng máy tính
- Hệ thống camera IP
- Hệ thống truyền hình cáp.
- Hệ thống âm thanh thông báo.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top