Dự án

Học Viện Quốc Phòng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng công ty 319.

Mô tả dự án:
Diện tích khu đất : 88,004.00 m2 – Diện tích xây dựng : 21,600.00 m2 – Diện tích sàn : 102,426 m2.

Địa điểm triển khai dự án: 93 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Năm triền khai: 2015-2017.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống mạng điện thoại
- Hệ thống mạng máy tính
- Hệ thống camera IP
- Hệ thống truyền hình cáp
- Hệ thống âm thanh thông báo

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product