Dự án

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Mô tả dự án:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho toà nhà làm việc trụ sở Hải quan thành phố Hải Phòng. Đây là một một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử, hệ thống mạng nội bộ, quản trị tòa nhà và hệ thống điều hòa chính xác cho trung tâm dữ liệu DC. 

Địa điểm triển khai dự án: Số 159 đường Lê Hồng Phong, P. Hải An, Thành phố Hải Phòng.
Năm triển khai: 2014-2015.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
- Hệ thống quản trị tòa nhà BMS
- Hệ thống mạng nội bộ - tổng đài điện thoại
- Hệ thống điều hòa chính xác
- Hệ thống âm thanh thông báo

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product