Dự án đã triển khai

Hệ thống cửa phân làn tự động Viện Kiểm Sát

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Thi công, cung cấp lắp đặt cửa phân làn tự động Viện Kiểm Sát.
CHỦ ĐẦU TƯ:
Viện Kiểm Sát.

MÔ TẢ DỰ ÁN:

•    Tòa nhà bao gồm 29 tầng và 2 tầng hầm, được xây dựng trên diện tích đất 7.704 m2. Thi công, cung cấp lắp đặt hệ thống cửa phân làn tự động Gunnebo.
•    Năm triển khai: 2017-2018.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống kiểm soát vào ra cửa phân làn tự động.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top