Dự án

Cục Hải quan Cao Bằng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Cục Hải quan phố Cao Bằng.

Mô tả dự án:
Dụ án cung cấp hệ thống cửa phân làn tự động và hệ thống kiểm soát vào ra.

Địa điểm triển khai dự án: Tổ 11, đường Pắc Bó, P.Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng, Thành phố Cao Bằng
Năm triển khai: 2019.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống kiểm soát vào ra tự động (bao gồm kiểm soát cửa và cửa phân làn tự động Gunnebo).

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product