Dự án đã triển khai

Hệ thống cửa phân làn Hải quan Cao Bằng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt cửa phân làn Gunnebo và hệ thống kiểm soát vào ra.
CHỦ ĐẦU TƯ:
Chi cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống cửa phân làn tự động và hệ thống kiểm soát vào ra.
Năm triển khai: 2017.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống cửa phân làn tự động.
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top