Dự án

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Ban quản lý các DA Đầu tư xây dựng  chuyên ngành của TCHQ.

Mô tả dự án:
Dự án bao gồm: Nhà làm việc mới 16 tầng và 01 tầng hầm, nhà làm việc cũ 07 tầng, các hạng mục phụ trợ. Đây là một một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử, hệ thống mạng nội bộ, . 

Địa điểm triển khai dự án:  số 129 Nguyễn Phong Sắc, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cau Giay, Hà Nội
Năm triển khai: 2016-2018.
Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát vào ra tự động (bao gồm kiểm soát cửa và cửa phân làn tự động Gunnebo)

- Hệ thống mạng nội bộ - tổng đài điện thoại.
- Hệ thống âm thanh thông báo.

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product