Dự án đã triển khai

Hệ thống cửa phân làn Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống cửa phân làn tự động, hệ thống kiểm soát vào ra Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
CHỦ ĐẦU TƯ:
Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống cửa phân làn tự động Gunnebo và hệ thống kiểm soát vào ra tòa nhà 7 tầng.
Năm triển khai: 2019.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống cửa phân làn tự động.
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top