Dự án đang triển khai

Hệ thống cơ điện Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn – Ga Hà Nội

Lĩnh vực : Dự án đang triển khai.

Vị trí : Khác

Thi công phần việc cơ điện.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB)

Mô tả dự án: Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội
đoạn Nhổn – Ga Hà Nội
•    Năm triển khai: 2019 đến nay.

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:

- Thiết kế bản vẽ thi công

- Hệ thống điện 

- Hệ thống điều hòa

- Hệ thống cấp thoát nước

- Hệ thống PCCC

- Hệ thống BMS.

- Hệ thống an ninh giám sát.

- Hệ thống mạng thoại.

 

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top