Dự án đã triển khai

Hệ thống cơ điện nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia - Sự Thật

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Triển khai hệ thống cơ điện (M&E) cho tòa nhà trụ sở Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Sự thật

CHỦ ĐẦU TƯ:

Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự Thật

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện cơ điện cho tòa nhà. Tòa nhà gồm 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, tọa lạc tại khu vực trung tâm Hà Nội Dự án gồm văn phòng nhà xuất bản và văn phòng cho thuê.
Năm triển khai: 2014-2016
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống cơ điện.
- Hệ thống nước.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top