Dự án đã triển khai

Hệ thống camera xí nghiệp trung đại tu ôtô Hà Nội

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà nội.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà Nội

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại xưởng sửa chữa thuộc Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà Nội. Hệ thống được triển khai bao gồm hệ thống camera đầu cuối, câc thiết bị kết nối và hệ thống quản lý, lưu trữ và giám sát.

CÁC HẠNG MỤC:
Hệ thống camera giám sát.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top