Dự án

Kho hàng hóa sân bay quốc tế Nội Bài

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng cục Hải Quan

Mô tả dự án:
Dụ án cung cấp hệ thống camera giám sát tại kho hàng hóa T1 cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Địa điểm triển khai dự án: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nộ
Năm triển khai 2014-2015.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product