Dự án đã triển khai

Hệ thống camera kho hàng hóa sân bay quốc tế Nội Bài

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho hàng hóa cửa khẩu sân bay quốc tế Nôi Bài.
CHỦ ĐẦU TƯ:
Tổng cục Hải Quan

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống camera giám sát tại kho hàng hóa T1 cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.
Năm triển khai 2014-2015
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top