Dự án đã triển khai

Hệ thống camera giám sát Vinasat Quế Dương

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát  tại trạm vệ tinh Vinasat - Quế Dương.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Công ty viễn thông quốc tế khu vục 1 (VTI)

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Trạm Vinasat-1 tại Quế Dương là một trong hai trạm vệ tinh với chức năng nhiệm vụ là điều khiển vệ tinh, thu thập các số liệu từ vệ tinh, do vậy hệ thống an ninh tại đây là một hạng mục rất quan trọng trong đó bao gồm các hệ thống camera giám sát và hệ thống hàng rào điện tử. 

CÁC HẠNG MỤC:
- Hệ thống camera giám sát
- Hệ thống hàng rào điện tử
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top