Dự án đã triển khai

Hệ thống an ninh toà nhà Kho Bạc Nhà Nước

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp, lắp đặt hệ thống an ninh tích hợp tại Tòa nhà Kho Bạc Nhà Nước 32 Cát Linh, Hà Nội.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Kho Bạc Nhà Nước.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống an ninh tích hợp cho toà nhà làm việc Kho Bạc Nhà Nước tại 32 Cát Linh, Hà Nội. Đây là một một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử và vật lý. Hệ thống an ninh tích hợp được triển khai mang lại hiệu quả cao cho công tác an ninh và quản lý của tòa nhà.

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
- Hệ thống báo động chống đột nhập (Intrution)
- Hệ thống quản lý bãi đỗ xe (carparking)
- Hệ thống cửa speed gate Gunnebo.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top