Dự án

Kho Bạc Nhà Nước

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Kho Bạc Nhà Nước.

Mô tả dự án:
Dự án cung cấp hệ thống an ninh tích hợp cho toà nhà làm việc Kho Bạc Nhà Nước tại 32 Cát Linh, Hà Nội. Đây là một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử và vật lý. Hệ thống an ninh tích hợp được triển khai mang lại hiệu quả cao cho công tác an ninh và quản lý của tòa nhà.

Địa điểm triển khai dự án: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
Năm triển khai: 2008.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát vào ra tự động (bao gồm kiểm soát cửa và cửa phân làn tự động Gunnebo)
- Hệ thống báo động chống đột nhập (Intrution)
- Hệ thống quản lý bãi đỗ xe (carparking)

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product