Dự án đã triển khai

Hệ thống an ninh khu thương mại Melinh Plaza

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống an ninh tại khu vực tổ hợp thương mại Melinh Plaza.

CHỦ ĐẦU TƯ:
T&M Vietnam Investment Join Stock Company

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dự án cung cấp hệ thống camera giám sát và báo động chống đột nhập cho khu vực siêu thị tại tổ hợp thương mại Melinh Plaza. Hệ thống camera tại đây được thiết kế với các ứng dụng giám sát liên quan đến thương mại. Dự án cũng bao gồm hệ thống kiểm soát vào ra được thiết kế tại khu vực văn phòng và các lối vào siêu thị.

CÁC HẠNG MỤC:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống báo động chống đột nhập (Intrution)
- Hệ thống kiểm soát vào ra (Access Control)
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top