Dự án đã triển khai

Hạ tầng cơ điện FSC

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Thi công và lắp đặt hệ thống cơ điện trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính.
 CHỦ ĐẦU TƯ:
Bộ Tài Chính

Mô tả dự án:  Dự án Trung tâm dịch vụ Tài chính - Bộ Tài chính bao gồm các hạng mục: Khối văn phòng 17 tầng, Khối Trung tâm dữ liệu 5 tầng, khu phụ trợ kỹ thuật, sân đường, trạm điện,…Vị trí dự án được đặt tại trục đường chính thuộc khu Trung Tâm của Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc
•    Năm triển khai: 2018-2019.

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Thi công và lắp đặt hệ cơ điện cho trung tâm dữ liệu.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top