Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : Khác

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cung cấp nhằm hỗ trợ vận hành và khai thác hiệu quả các hệ thống của khác hàng.
Nhằm thể hiện trách nhiệm đối với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng đối với hệ thống mà chúng tôi cung cấp nhằm giúp vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống lâu dài.

Chúng tôi sẽ cung cấp một đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật có trình độ cao để thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật với hiệu quả cao nhất.
 
Các hình thức hỗ trợ kỹ thuật:
         Qua điện thoại
         Qua email
         Mời tham dự các lớp tập huấn, hội thảo
         Các hình thức thích hợp khác
 
Nội dung hỗ trợ kỹ thuật:
         Tư vấn trực tiếp
         Kết nối từ xa vào hệ thống để kiểm tra, khắc phục lỗi
         Nâng cấp firmware (nếu có)
         Gửi tài liệu kỹ thuật cập nhật công nghệ
         Các vấn đề phát sinh khác
 
Địa điểm hỗ trợ kỹ thuật:
         Tại các trung tâm, chi nhánh bảo hành trên toàn quốc
         Qua số điện thoại nóng giải đáp kỹ thuật

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product