Dịch vụ

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : Khác

Sơ đồ sau đây mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo hệ thống làm việc liên tục, giảm thiểu sự cố, các gián đoạn nhanh chóng được xác định và khắc phục. :

- Định kỳ 6 tháng 1 lần, chúng tôi sẽ có kế hoạch bảo trì và cùng khách hàng tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm xem xét lại những việc được thực hiện, thống nhất kế hoạch bảo trì.
- Tùy trường hợp cụ thể sẽ quyết định việc bảo trì dự phòng (preventive maintenance) từ xa hay tại chỗ. Việc bảo trì dự phòng sẽ được thực hiện trong hoặc ngoài giờ làm việc. Việc này được hoạch định trước và thông báo trước cho khách hàng.
- Bất kỳ lỗi tìm thấy trong quá trình bảo trì dự phòng sẽ được công bố, đề xuất giải pháp hoặc khắc phục. Thời gian khắc phục dựa theo cam kết trong hợp đồng.
- Các báo cáo và đề xuất cải tiến sẽ được thực hiện và gửi đến khách hàng để ngăn chặn các lỗi tương tự lặp lại trong tương lai.
Chúng tôi cam kết luôn luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, luôn luôn đảm bảo thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư nhằm ngày càng tạo niềm tin cho khách hàng. 
Quy trình bảo trì tối thiểu bao gồm những nội dung sau:
- Kiểm tra ghi nhận lịch sử làm việc của thiết bị
- Kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị và các thành phần có liên quan (cấu hình thiết bị hiện tại hoạt động có ổn định không căn cứ vào phần mềm quản lý giám sát và công cụ dòng lệnh,…)
- Thực hiện chuẩn đoán, đánh giá khả năng thay thế linh kiện (sử dụng các công cụ có sẵn của hệ thống như lệnh debug, lệnh show để kiểm tra, chuẩn đoán thiết bị,..)
-  Thực hiện quy trình vệ sinh thiết bị
-  Thay thế các linh kiện/module chức năng bị sự cố hoặc có khả năng xảy ra sự cố
-  Thực hiện các Quy trình kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product