Dự án

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC

Mô tả dự án:
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện, mạng, quản lý thông tin và kiểm soát an ninh cho dự án Cải tạo, hoàn thiện nội thất trụ sở làm việc của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại tầng 23 và 24 tòa nhà Charmvit. Dự án được thực hện với 2 giai đoạn, giai đoạn 1 được hoàn thiện năm 2011 với tầng 23 và giai đoạn 2 hoàn thiện năm 2012 với tầng 24.

Địa điểm triển khai dự án: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng Cầu Giấy, Hà Nội.
Năm thực hiện: 2011.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống cung cấp nguồn
- Hệ thống an ninh
- Hệ thống mạng và thoại
- Hệ thống điều hòa không khí.

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product