Dự án đã triển khai

Nâng cấp cải tạo phòng máy chủ Cục Viễn Thông

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cải tạo, nâng cấp phòng máy chủ thuộc dự án hệ thống thu nhập và quản lý số liệu về viễn thông giai đoạn 2
CHỦ ĐẦU TƯ:
Cục Viễn Thông

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cải tạo, nâng cấp phòng máy chủ thuộc dự án hệ thống thu nhập và quản lý số liệu về viễn thông giai đoạn 2. Các hạng mục được thực hiện cho dự án nhằm nâng cao tính an cho khư vực máy chủ thuộc dự án. 
Năm triển khai: 2015-2016

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
- Hệ thống điều hòa không khí.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top