Dự án đã triển khai

Hệ thống mạng LAN Tổng cục Hải quan.

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng LAN tại toà nhà trụ sở làm việc Tổng cục Hải Quan.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Tổng cục Hải Quan

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dự án cung cấp và lắp đặt hạ tầng mạng LAN tại toà nhà trụ sở làm việc Tổng cục Hải Quan bao gồm hệ thống ống máng, hệ thống cáp đồng và cáp quang, tủ và các thiết bị kết nối. Hệ thống được hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2012 cung cấp cho chủ đầu tư một hạ tầng mạng thông tin hoàn chỉnh và áp dụng những mô hình tiên tiến.

CÁC HẠNG MỤC:
- Hệ thống ống máng luồn dây
- Hệ thống cáp quang trục
- Hệ thống cáp đồng ngang tầng
- Hệ thống tủ phân phối và các thiết bị đấu nối.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top