Dự án

Tổng cục Hải quan.

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng cục Hải Quan.

Mô tả dự án:
Dự án cung cấp và lắp đặt hạ tầng mạng LAN tại toà nhà trụ sở làm việc Tổng cục Hải Quan bao gồm hệ thống ống máng, hệ thống cáp đồng và cáp quang, tủ và các thiết bị kết nối. Hệ thống được hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2012 cung cấp cho chủ đầu tư một hạ tầng mạng thông tin hoàn chỉnh và áp dụng những mô hình tiên tiến.

Địa chỉ:  Số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Năm triển khai: 2011.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống ống máng luồn dây
- Hệ thống cáp quang trục
- Hệ thống cáp đồng ngang tầng
- Hệ thống tủ phân phối và các thiết bị đấu nối.

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product