Dự án đang triển khai

Hệ thống kiểm soát vào ra Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Lĩnh vực : Dự án đang triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt hệ thống kiểm soát vào ra và quản lý khách.
CHỦ ĐẦU TƯ:
Tổng công ty hàng không Việt Nam.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dự án bao gồm: khối nhà cao 6 nổi và 1 tầng hầm. Triển khai hệ thống kiểm soát vào ra bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Tổng công ty là nới làm việc với nhiều khu vực quan trọng nên việc kiểm soát khách vào ra là việc cần tối ưu 
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống kiểm soát ra vào ra.

- Hệ thống kiểm soát quản lý khách.

Đối tác của chúng tôi

Back to top