Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Trụ sở làm việc Tổng cục thuế

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt các hệ thống điện nhẹ (ELV) cho trụ sở Tổng Cục Thuế.
 CHỦ ĐẦU TƯ:
Tổng cục Thuế

MÔ TẢ DỰ ÁN:

•    Diện tích xây dựng 3.350m2, gồm 11 tầng nổi và 2 tầng hầm. Thi công xây dựng hệ thống điện nhẹ. Các hệ thống an ninh tích hợp với nhau bao gồm hệ thống kiểm soát vào ra, hệ thống camera và hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe. Hạ tầng cáp mạng - thoại và truyền hình thông tin. 
•    Năm triển khai: 2017-2018.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống hạ tầng mạng-thoại
- Hệ thống kiểm soát vào ra.
- Hệ thống cửa phân làn tự động.
- Hệ thống camera.
- Hệ thống carparking.
- Hệ thống truyền hình thông tin nội bộ
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top