Dự án

Trụ sở làm việc Tổng cục thuế

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng cục Thuế

Mô tả dự án:
Diện tích xây dựng 3.350m2, gồm 11 tầng nổi và 2 tầng hầm. Công  trình xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế được Bộ xây dựng công nhận là công trình xây dựng chất lượng cao năm 2020. 
 
Địa chỉ:  123, phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Năm thực hiện: 2017 - 2018.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống hạ tầng mạng-thoại
- Hệ thống kiểm soát vào ra tự động (bao gồm kiểm soát cửa và cửa phân làn tự động Gunnebo).
- Hệ thống camera.
- Hệ thống carparking.
- Hệ thống truyền hình thông tin nội bộ

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product