Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ toà nhà HNX

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ tại toà nhà Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội - HNX

CHỦ ĐẦU TƯ:
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Hệ thống điện nhẹ được triển khai trong dự án này là một hệ thống được thiết kế và cung cấp đồng bộ. Với hệ thống BMS tập trung, các hệ thống điện nhẹ bao gồm các hệ thống giám sát vật lý, an ninh và âm thanh. Hệ thống an ninh và âm thanh được tích hợp mức cao cho phép điều khiển và quản trị qua lại giữa các hệ thống.
 
CÁC HẠNG MỤC:
- Hệ thống camera giám sát.
- Hệ thống quản lý vào ra
- Hệ thống âm thanh công công
- Hệ thống truyền hình
- Hệ thống camera sự kiện
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top