Dự án

Chung cư N01-T8 Ngoại Giao Đoàn

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP

Mô tả dự án:

Tòa nhà bao gồm 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, diện tích xây dụng 1289m2, bao gồm 264 căn hộ. Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ. 

Địa điểm triển khai dự án: Khu Ngoại giao đoàn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Năm triển khai: 2018-2019.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống hạ tầng cáp mạng internet
- Hệ thống camera.
- Hệ thống video door phone.
- Hệ thống âm thanh thông báo.
- Hê thống kiểm soát vào ra.

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product