Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ nhà ở cao tầng N01-T8

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ (ELV) tại chung cư N01-T8 - Ngoại Giao Đoàn.
 CHỦ ĐẦU TƯ:
Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP

MÔ TẢ DỰ ÁN:

•     Tòa nhà bao gồm 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, diện tích xây dụng 1289m2, bao gồm 264 căn hộ. Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ. 
•    Năm triển khai: 2018-2019.

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống hạ tầng cáp mạng internet
- Hệ thống camera.
- Hệ thống video door phone.
- Hệ thống âm thanh thông báo.
- Hê thống kiểm soát vào ra.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top