Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp hệ thống điện (ELV) trụ sở làm việc Cục Hải quan Hà Nội.
CHỦ ĐẦU TƯ:
Ban quản lý  các DA Đầu tư xây dựng của TCHQ.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dự án bao gồm: Nhà làm việc mới 16 tầng và 01 tầng hầm, nhà làm việc cũ 07 tầng, các hạng mục phụ trợ. Đây là một một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử, hệ thống mạng nội bộ, . 
Năm triển khai: 2016-2018.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
- Hệ thống mạng nội bộ - tổng đài điện thoại.
- Hệ thống âm thanh thông báo.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top