Dự án đã triển khai

Hệ thống điện nhẹ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Cung cấp hệ thống điện nhẹ (ELV) trụ sở làm việc Cục Hải quan Đà Nẵng.
  CHỦ ĐẦU TƯ:
BQL các dự án đầu tư xây dựng của tổng cục Hải Quan thuộc vụ tài vụ quản trị.

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Dụ án cung cấp hệ thống  điện nhẹ cho toà nhà làm việc Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng. Đây là một một hệ thống an ninh tích hợp toàn diện với sự kết hợp của nhiều hệ thống con khác nhau tạo thành các vành đai an ninh bao gồm cả các hệ thống an ninh điện tử và vật lý. Hệ thống an ninh tích hợp, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy được triển khai mang lại hiệu quả cao cho công tác an ninh và quản lý của tòa nhà.
Năm triển khai: 2014-2015.
HẠNG MỤC TRIỂN KHAI:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát và ra (Access Control)
- Hệ thống âm thanh thông báo
- Hệ thống mạng Lan-Tel.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy khí cho phòng máy chủ.
 

Đối tác của chúng tôi

Back to top