Dự án

Camera giám sát trên xe buýt

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng Công Ty Vận tải Hà Nội

Mô tả dự án:
Thiết kế và triển khai hệ camera giám sát trên xe buýt cùng với các chức năng hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu về giám sát, điều hành hoạt động của các xe buýt thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội. Hệ thống được triển khai nhằm tăng cương năng lực quản lý, điều hành và góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ trên các xe buýt hiện nay.

Năm triển khai: 2012

Các hạng mục triển khai:
 - Hệ thống camera giám sát.
 - Hệ thống lưu trữ và giao tiếp trên xe buýt
 - Hệ thống giám sát trung tâm.

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product