Dự án

Trung tâm Thương mại SAVICO

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Savico Hà Nội.

Mô tả dự án:
Cung cấp hệ thống camera giám sát tại trung tâm thương mại Savico tại Quận Long Biên - Hà Nội. Hệ thống được cung cấp bao gồm các camera giám sát, hệ thống quản lý điều khiển và hệ thống lưu trữ.

Địa điểm triển khai dự án: 7-9 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.
Năm thực hiện: 2011

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product