Dự án

Toà nhà Viettel

Lĩnh vực : Dự án đã triển khai.

Vị trí : Khác

Chủ đầu tư:
Tổng Công ty Cổ phần viễn thông Quân Đội - Viettel.

Mô tả dự án:
Dự án được triển khai nhằm cung cấp công cụ quản lý an ninh cho tòa nhà là nơi làm việc của lãnh đạo và các dơn vị chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông Quân đội. Hệ thống cung cấp các giám sát trực quan và các công cụ giám sát điện tử, được tích hợp để tạo nên một hệ thống an ninh toàn diện.

Địa điểm triển khai dự án: Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Năm thực hiện: 2012.

Hạng mục triển khai:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống kiểm soát vào ra (Access Control)

 

Đối tác của chúng tôi

Back to top
product