Tìm kiếm

 • Hạ tầng trung tâm dữ liệu

  Hạ tầng trung tâm dữ liệu

  Hạ tầng trung tâm dữ liệu – Data center (DC) là nơi tập trung nhiều thành phần tài nguyên mật độ cao bao gồm phần cứng và phần mềm ... làm chức năng lưu trữ, xử lý toàn bộ dữ liệu hệ thống với khả năng sẵn sàng và độ ổn định cao.

  Xem tiếp
 • Giải pháp hạ tầng thông tin liên lạc

  Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao do vậy Hạ tầng mạng thông tin liên lạc đã và đang trở nên quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục.

  Xem tiếp
 • Hệ thống Giao thông thông minh

  Hệ thống Giao thông thông minh – ITS (Intelligent Transportation System) được sử dụng trong việc kết nối công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin liên lạc với cơ sở hạ tầng giao thông và các phương tiện giao thông.

  Xem tiếp
 • Hệ thống quản trị toà nhà BMS

  Hệ thống quản trị toà nhà - BMS (Building Management System) là một hệ thống điều khiển và giám sát kỹ thuật. Hệ thống quản trị toà nhà BMS mang tính tổng thể cao trong điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà.

  Xem tiếp