Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

 

Head Office

Address: Floor 12 - CT1 Building - 181 Nguyen Luong Bang - Hanoi.
Tel: +84-4.2220.3671 / 72
Fax: +84-4.2220.3673

Branch office

Address: P603 - Floor 6 - VinaGiay Building - 180/182 Ly Chinh Thang - HCM City
Tel: +84-8.6290.5262
Fax: +84-8.6290.5263

Form Liên hệ

Các trường bắt buộc đánh dấu *