Giải pháp giao thông

Hệ thống Giao thông thông minh

Hệ thống Giao thông thông minh – ITS (Intelligent Transportation System) được sử dụng trong việc kết nối công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin liên lạc với cơ sở hạ tầng giao thông và các phương tiện giao thông.

Xem tiếp