Giải pháp hạ tầng thông tin liên lạc
Hạ tầng trung tâm dữ liệu

Hạ tầng trung tâm dữ liệu

Hạ tầng trung tâm dữ liệu – Data center (DC) là nơi tập trung nhiều thành phần tài nguyên mật độ cao bao gồm phần cứng và phần mềm ... làm chức năng lưu trữ, xử lý toàn bộ dữ liệu hệ thống với khả năng sẵn sàng và độ ổn định cao.

Xem tiếp

Giải pháp hạ tầng thông tin liên lạc

Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao do vậy Hạ tầng mạng thông tin liên lạc đã và đang trở nên quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục.

Xem tiếp