Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công. ...

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cung cấp nhằm hỗ trợ vận hành và khai thác hiệu quả các hệ thống của khác hàng. ...

Kiểm tra thiết bị theo định kỳ nhằm tiên đoán hoặc phát hiện hỏng hóc. ...

Với việc cam kết luôn luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, luôn luôn đảm bảo thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư nhằm ngày càng tạo niềm tin cho khách hàng.  ...