Dịch vụ bảo hành

Dịch vụ bảo hành

Với việc cam kết luôn luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, luôn luôn đảm bảo thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư nhằm ngày càng tạo niềm tin cho khách hàng. 

 Hơn nữa, nhằm đảm bảo hệ thống, thiết bị và dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp luôn hoạt động với hiệu quả cao nhất, có tuổi thọ cao nhất trong điều kiện môi trường đặc thù của Việt Nam, công ty chúng tôi luôn luôn cung cấp cho chủ đầu tư những phương án bảo hành thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết trong từng điều kiện cụ thể nhằm đáp ứng tối ưu theo yêu cầu của khách hàng để duy trì tốt nhất tình trạng của thiết bị trong suốt quá trình hoạt động của chúng.
 
Với những thiết bị và dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp không những không nằm ngoài những qui trình bảo hành chung mà có thể nói trong từng dự án chúng tôi còn có những qui trình bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tối ưu riêng tùy theo yêu cầu của khách hàng.
 
Quy trình bảo hành: